EU-moped

Moped klass 1 är den så kallade EU-mopeden som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim. För att köra den krävs att du har körkort, traktorkort (utfärdat före den 1 oktober 2009) eller körkort för moped klass 1.

Förloppet för att ta ett AM-kort

  • Genomgå 2 st teoripass á 4h, 1 st körlektion á 2h på manöverbana samt 1 st körlektion á 2h i trafik.
  • Teoriprov på Trafikverket.

Ovanstående 4 lektioner, digitala mopedböcker samt inlogg till Elevcentralen (internetfrågor) ingår i paketpriset 4900 kr och är en fullständig mopedutbildning utifrån Transportstyrelsens krav.

Teoriprov

När alla delar av utbildningen är genomförd och är i den nivå som Transportstyrelsens kursplan föreskriver blir du rapporterad av oss. Förrän då kan ett teoriprov genomföras. Efter ett godkänt teoriprov är AM-kortet klart. Det finns ingen uppkörning för moped.

Teoriprovet görs på Trafikverket. Du tar dig dit på egen hand. Du ska vara på plats en stund innan provtiden för att ta ett foto till körkortet.

Trafikverkets kostnad för teoriprov är 325 kr, fotoavgift 80 kr och tillverkningsavgift 150 kr.

Du kan boka ditt teoriprov på Trafikverkets hemsida.

Adress:

Trafikverket
Bataljonsgatan
8553 05 Jönköping
Tel: 077-117 18 19

Betalnings- samt avbokningsvillkor:

Hela kursavgiften ska vara betald senast 2 veckor innan kursstart.

Vid avbeställning tidigare än två veckor före kursstart debiteras 10% av kursavgiften.

Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras halv kursavgift.

Vid avbeställning senare än en vecka före kursstart debiteras hela kursavgiften, om deltagaren inte kan åberopa punkten 3 d i STR:s praxis angående ersättning och återbetalning av avbeställning med mera.

Köp kurser online

I vår webbshop kan du köpa allt från kurser till kursmaterial. Vi erbjuder flera utbildningspaket, liksom möjligheten att köpa böcker och enskilda körlektioner. Givetvis går allt i webbshopen även att boka via telefon.