Körlektioner á 55 min

Våra körlektioner är 55 minuter långa. På så vis kan vi genomföra ett sammanhållet pass – inte bara en inledning och en avslutning. Vi hinner återknyta till dina tidigare lektioner och det finns tid att både repetera gamla moment och öva in nya.

Våra körlektioner utförs i både stadstrafik och på landsväg. Vi börjar i lugna områden med grunderna och går sedan igenom samtliga moment som krävs för att du med säkerhet ska kunna framföra en personbil i trafiken.

Har du redan körvana? Var lugn. Vi anpassar utbildningen efter dina förkunskaper.


Utbildningsplan

Nedan punktas Ta Körkorts utbildningsplan för bil upp. Inom samtliga moment ingår flera delmoment.

1 Körställning

2 Inledande manövrering

3 Växling

4 Lutning

5 Manövrering

6 Funktion och kontroll

7 Samordning och bromsning

8 Mindre samhälle

9 Mindre landsväg 

10 Stad

11 Landsväg

12 Högfartsväg

13 Mörker

14 Halt väglag

15 Utbildningskontroll


Återbud ska meddelas oss senast kl 13.00 veckodagen innan lektion/kurs, annars debiteras hela lektionskostnaden.

Köp kurser online

I vår webbshop kan du köpa allt från kurser till kursmaterial. Vi erbjuder flera utbildningspaket, liksom möjligheten att köpa böcker och enskilda körlektioner. Givetvis går allt i webbshopen även att boka via telefon.