EU-moped

Moped klass 1 är den så kallade EU-mopeden som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim. För att köra den krävs att du har körkort, traktorkort (utfärdat före den 1 oktober 2009) eller körkort för moped klass 1.

Kursupplägg

  • Under helgen hålls 2 st teoripass á 4h samt 1 st körlektion á 2h på manöverbana.
  • Veckan därpå körs 1 st lektion á 2h i trafik.

Ovanstående 4 lektioner, böcker samt inlogg till Elevcentralen (internetfrågor) ingår i paketpriset 4500 kr och är en fullständig mopedutbildning utifrån Transportstyrelsens krav.

Teoriprov

När alla delar av utbildningen är genomförd och är i den nivå som Transportstyrelsens kursplan föreskriver blir du rapporterad av oss. Försen då kan ett teoriprov bokas. Kontakta oss efter utbildningen så hjälper vi dig att boka! Efter ett godkänt teoriprov är AM-kortet klart. Det behövs ingen uppkörning för moped.

Teoriprovet görs på Trafikverket. Du tar dig dit på egen hand. Du ska vara på plats en stund innan provtiden för att ta ett foto till körkortet.

Adress:

Trafikverket
Bataljonsgatan
8553 05 Jönköping
Tel: 077-117 18 19

Köp kurser online

I vår webbshop kan du köpa allt från kurser till kursmaterial. Vi erbjuder flera utbildningspaket, liksom möjligheten att köpa böcker och enskilda körlektioner. Givetvis går allt i webbshopen även att boka via telefon.